„Гора” - Паола Стоева

13х11 см. акварел, картон

Рамкирана

***