„Александър Невски” - Антон Антонов

15х23 см. акварел

Рамкирана

***